VERİ YAPILARI : BAĞLI LİSTELER

Öncelikle standart dinamik bellek fonksiyonları ile konuya girmek istedim.

Standart Dinamik Bellek Fonksiyonları

malloc fonksiyonu içerisine yazılan byte kadar bellek alanını tahsis eder. Eğer ki bu alanı tahsis etmiş ise tahsis ettiği alanın başlangıç adresini verir. Eğer ki bu alanı tahsis edilmediyse 0 yani NULL değer döner.
Fonksiyon prototipi void *malloc(unsigned size) şeklindedir.

calloc, malloc’tan farklı olarak 2 parametrelidir ve tahsis ettiği alanı sıfırlar. Bu fonksiyonun ilk parametresinde belirtilen sayı ile 2. parametresindeki sayı çarpılır ve o boyutta bir alan tahsis edilir. Örneğin 10 adet char türünden veri tutacak alan tahsis etmek istiyorsanız. p = calloc(10, sizeof(char)); şeklinde bir kod yazmanız gerekmektedir. Fonksiyon prototipi void *calloc(unsigned count, unsigned size); şeklindedir.

realloc ise daha önceden tahsis edilen bellek alanını büyütmek yada küçültmek için kullanılır. Fonksiyon prototipinden de anlaşılacağı gibi ilk parametre olarak mevcut bloğun başlangıç adresi, 2. parametre olarak ise yeni boyut girilir. Fonksiyon prototipi void *realloc(void *block, unsigned newsize);

free fonksiyonunun prototipi ile tahsis edilen alanı boşaltabiliriz. Fonksiyon prototipi void free(void *block) şeklindedir.


Bağlı Listeler

Bağlı listeler de diziler gibi doğrusal türden veri depolamak için kullanılabilirken her ikisinin de birbirine göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır.

Bağlı listeler dinamiktir. Dolayısıyla eleman silme işlemi yaptığımızda ram’de gerçekten de yer açmış oluruz.
Dizilerdeki gibi sabit boyutlu değillerdir. Eleman sayısını önceden belirtme zorunluluğunu ortadan kaldırır.
Bağlı listelerde rastgele erişim(random access) söz konusu değildir. Bu durumda erişmek istediğimiz öğelere ilk düğümden başlayarak sırayla erişmemiz gerekir.
Listenin her öğesi için bir işaretçi(pointer) kullanıldığından fazladan bellek alanı gerektirir.

Bağlı listelerde düğümleri ifade eden bir yapı tanımlanır ve bu yapının içerisine sonraki düğümü işaret eden bir işaretçi kullanmamız gerekir.

struct Node {
  int data; // buraya çeşitli veriler gelebilir.
  struct Node* next;
};

geeksforgeeks te bulmuş olduğum aşağıdaki kod ve yorumları bağlı listeleri güzel bir şekilde açıklıyor


// A simple C program to introduce 
// a linked list 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
 
struct Node { 
  int data; 
  struct Node* next; 
}; 
 
// Program to create a simple linked 
// list with 3 nodes 
int main() 
{ 
  struct Node* head = NULL; 
  struct Node* second = NULL; 
  struct Node* third = NULL; 
 
  // allocate 3 nodes in the heap 
  head = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node)); 
  second = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node)); 
  third = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node)); 
 
  /* Three blocks have been allocated dynamically. 
   We have pointers to these three blocks as head, 
   second and third   
    head      second      third 
    |        |        | 
    |        |        | 
  +---+-----+   +----+----+   +----+----+ 
  | # | # |   | # | # |   | # | # | 
  +---+-----+   +----+----+   +----+----+ 
   
  # represents any random value. 
  Data is random because we haven’t assigned 
  anything yet */
 
  head->data = 1; // assign data in first node 
  head->next = second; // Link first node with 
  // the second node 
 
  /* data has been assigned to the data part of the first 
   block (block pointed by the head). And next 
   pointer of first block points to second.  
   So they both are linked. 
 
    head     second     third 
    |       |       | 
    |       |       | 
  +---+---+   +----+----+   +-----+----+ 
  | 1 | o----->| # | # |   | # | # | 
  +---+---+   +----+----+   +-----+----+   
 */
 
  // assign data to second node 
  second->data = 2; 
 
  // Link second node with the third node 
  second->next = third; 
 
  /* data has been assigned to the data part of the second 
   block (block pointed by second). And next 
   pointer of the second block points to the third 
   block. So all three blocks are linked. 
  
    head     second     third 
    |       |       | 
    |       |       | 
  +---+---+   +---+---+   +----+----+ 
  | 1 | o----->| 2 | o-----> | # | # | 
  +---+---+   +---+---+   +----+----+   */
 
  third->data = 3; // assign data to third node 
  third->next = NULL; 
 
  /* data has been assigned to data part of third 
  block (block pointed by third). And next pointer 
  of the third block is made NULL to indicate 
  that the linked list is terminated here. 
 
   We have the linked list ready.  
 
      head   
       | 
       | 
    +---+---+   +---+---+    +----+------+ 
    | 1 | o----->| 2 | o-----> | 3 | NULL | 
    +---+---+   +---+---+    +----+------+    
   
   
  Note that only head is sufficient to represent 
  the whole list. We can traverse the complete 
  list by following next pointers.  */
 
  return 0; 
} 

Devam edecek…

Bu konuda ki yazıma ileride devam edeceğim fakat bu alanda çalışma yapmak isteyen kişiler için linkedinde karşılaşmış olduğum birşeyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bağlı listeler konusunu kafanızda canlandırmakta zorluk çekiyorsanız veya çekmeseniz bile bu veri yapılarını görselleştirmek için https://github.com/hediet/vscode-debug-visualizer linkteki eklentiyi kullanabilirsiniz. Henüz kullanma fırsatım olmadı ama kullandığım zaman bununla ilgili de bir yazı yazmayı planlıyorum.